Kurz partnerů Oneness

Intimní duchovní učení pro individuální transformaci a transformaci bussines vědomí.Unikátní privilegium na mnoha úrovních

Kurz partnerů Oneness je pro ty, kteří chtějí být součástí elitní skupiny vědomých leaderů a přinést tak změny do svých rodin, organizací a do celého Světa.

Krishnaji vidí základní změnu světa v tom případě, jestli-že se změní vědomí byznysmenů. Potřebujeme přinést probuzené vědomí do způsobu, jakým je generováno, využíváno a sdíleno bohatství. Organizace se více a více vidí jako součást většího ekosystému a ne jako oddělená jednotka s vlastními zájmy, které se neslučují se zájmy celku.

Kurz partnerů Oneness Tě povede do hlubin magické cesty, kde možnosti se stávají realitou. S tím, jak se budeš posouvat od pouhé existence žití v omezeném vědomí Já, do Jednotného vědomí,  jak porosteš na této evoluční cestě, tvá neurobiologie projde hlubokou transformací a budeš ukotven do krásných, transcendentních a osvícených stavů vědomí. V těchto stavech vědomí se tvůj život otevře do magického pole synchronicit a začneš manifestovat hojnost ve všech formách.

TVÁ EVOLUCE OD VĚDOMÍ-JÁ DO JEDNOTNÉHO VĚDOMÍ, TĚ POVEDE K 5 STAVŮM - DOSAŽENÍM

Znající pravdu: na tomto stupni prozkoumáš neznámou přirozenost mysli, zlomíš omezující vzorce, které jsou starší, než tvé narození skrze sjednocení se silou Zdroje a silou Jednotného vědomí.

Znající Život: používáš sílu Jednotného vědomí k překonání všech výzev v oblasti prosperity a vztahů. Vytváříš bohatství a hojnost lásky. Budeš prožívat synchronicity a zázraky. Tvé vědomí dosáhne síly ovlivňovat ostatní.

Znající sebe: Překonáš utrpení a překročíš dualitu utrpení a potěšení, pochvaly a ponížení, minulosti a budoucnosti. Realizuješ skutečnou přirozenost Tvého Já. Dostaneš se za dobrou a špatnou karmu do prostoru "vědomí svědka". Budeš prožívat transcendentní stavy vědomí.

Znající vesmír: Realizuješ pravdu o zrození a smrti. Probudíš se do pravé přirozenosti vesmíru. Realizuješ nesmrtelnost Života. Probudíš se do osvícených stavů Jednoty.

Filozof učitel: Začneš ovlivňovat svět skrze sílu Jednotného vědomí a moudorst, která v tobě povstala. Jako Filozof-učitel, budeš zakotven do stavu Jednoty s veškerým životem. Vybaven správnou moudrostí, budeš sloužit jako vedoucí světlo společnosti.

První 4 dosažení se skládají ze 2 stupňů. Poslední dosažení je jednostupňová cesta.

Klub partnerů Oneness - tvé privilegium

Tak jak porosteš na své cestě, dostaneš exluzivní členství v klubu partnerů Oneness. Uzavřeném okruhu vlivných leaderů a myslitelů naší společnosti. Budeš součástí světové sítě přispěvovatelů, kteří jsou zavázáni k excelenci ve svém oboru působnosti a jsou vedeni vizí služby společnosti.


Podrobné informace a registraci najdeš na tomto odkaze: