staň se 

LEKTOREM  JEDNOTNÉHO  VĚDOMÍ

Každý opravdový učitel je zároveň studentem - sám se učí během vyučování, vyvíjí se pomáháním druhým v růstu. Stává se osvíceným pomocí služby na cestě ostatních.

Toto je základní filosofie výcviku lektorů O&O Akademie. Jestliže máš tento hluboký vnitřní pocit, kde "toužíš být nástrojem pro transformaci lidského vědomí", poté je tento vzdělávací kurz O&O akademie tou správnou volbou.

Vyjasni si svůj záměr:

⦁ V čem spočívá moje vášeň. Co si myslíš, že svět potřebuje nejvíce?

⦁ Probuzení do lásky, nebo prožitek Božství?

⦁ Větší pozornost a sebeuvědomění?

⦁ Zbavení se emoční zátěžě a návrat k míru a přítomnosti?

⦁ Nebo objevení vášně a svého poslání v práci?

Dej si chvíli čas na tichou reflexi toho, co sám hledáš, co se chceš naučit žít a předávat.Jaké jsou potřebné kvalifikace k absolvování tohoto výcviku?

Měli byste mít absolvovanou minimálně základní část "Cesty do hojnosti" na O&O Akademii v Indii - Cesta 1 stupeň.

Co je zdrojem tohoto výcviku?

To, co vás budeme učit vychází ze dvou generací zakladatelů Sri Ammy Bhagavana, stejně jako jejich syna a snachy Krishnajiho a Preetaji. Tento kurz vychází z moudrosti obdržené od Božského fenoménu, stejně jako z moderního vědeckého pochopení mozku a vědomí a jejich vzájemného vztahu. Vzdělání lektorů je sestaveno Preetaji - spoluzakladatelkou O&O Akademie z její bohaté moudrosti a soucitu.

Toto lektorské vzdělání vás vybaví ke službě transformace mladých i starých, úplných nováčků ve spiritualitě i zkušených veteránů. Bude vyživovat všechny - od vytížené samoživitelky dětí k univerzitnímu studentu, párům hledajícím větší lásku a spojení ve vztahu, až po hledajícího na cestě objevování konečného smyslu života.

Posvátnost a podpora:

Jestliže vstoupíte do lektorského výcviku Jednotného vědomí, vstoupíte do ekosystému hlubokého soucitu, obrovské moudrosti a výživy, vše toto bylo stvořeno k vaším službám a podpoře, nejen během kurzu, ale rovněž poté, co začnete samostatně učit.


Co budete schopni učit na konci tohoto lektorského kurzu?

Budete vytrénovaní k pořádání dvoudenního klasického duchovního semináře - Stres detox. 
Budete vycvičeni k vedení 3 hodinového vstupního setkání - Síla bytí.
Budete vytrénovaní k vedení "setkání s Dikšou/Požehnáním Jednoty".
⦁ Budete vycvičení ve vedení meditačních prožitků.

Jak dlouho bude trvat můj výcvik?

⦁ Přímý výcvik v Indii trvá 7 dní a poté následují pravidelné on-line semináře vedené učiteli O&O trvající jeden rok. Toto je následné učení, kterého byste se měli určitě účastnit, abyste zůstali v souladu s neustále se rozvíjejícími trendy a vylepšeními ze strany Akademie. 

⦁ Účastníci, kteří nejsou připraveni na roční pokračování v tréningu jsou požádáni, aby se vzdali pozice lektorů. Říkáme to proto, neboť nastavujeme velmi vysoký standard lektorů Jednotného vědomí. Rovněž toto říkáme, neboť respektujeme každého jednotlivce, který se před vás posadí s očekáváním transformace svého života.

Kolik úsilí jste schopni vložit do svého výcviku?

⦁ Jedná se o důrazný výcvik na poli meditací, Dikše/Požehnání jednoty a základních principů transformace. 
⦁ Bude to vyžadovat sebereflexi o samotě, učení ve skupinách a meditace a spojování se s Božstvím jako komunita.

Lektorské kurzy v roce 2019


Trenér Jednotného vědomí:     8. - 14. března 2019

Trenér Jednotného vědomí:     9. - 15. srpna 2019

Trenér Jednotného vědomí:     15. - 21. října 2019