.                                                                                                                                                                                                                     .                                                                              .                                                  

škola přinášející revoluci 

LIDSKÉHO MYŠLENÍ

Přinášíme trvalou změnu do způsobu vašeho žití

Sri Amma Bhagavan

jsou duchovními mistry, filosofy a vizionáři, kteří zrodili fenomén, který se dnes dotýká životů miliónů lidí po celém světě. Jejich vizí je vedení lidstva do stavu Jednoty, kde končí všechna oddělenost. Věnovali své životy probuzení lidstva k Božství a jeho osvobození od utrpení. Jejich požehnání je známe z vytváření zázraků pro miliony lidí. 

Krishnaji a Preetaji

Jsou moderními filosofy - mudrci. Jejich vizí je ukončit mizerii, zrozenou ze sebestředného myšlení a probudit jednotlivce k propojenosti s celou existencí. Jejich vhledy na život, mysl, já, přítomnost, vědomí a vesmír jsou průlomovým myšlením a  zcela jistě předběhly svou dobu. Vzácná schopnost se posunout do transcendentních stavů bytí podle své vůle, spojená s odvážnou a brilantní myslí, podtrhuje veškerou jejich moudrost, která přináší výraznou chuť pravdy, svobody a mystiky.

Učitelé O&O Akademie

jsou mladí a oddaní učitelé vedeni a mentorováni Krishnajim a Preetaji. Jsou to vášniví studenti zdokonalující umění přinášet transformaci do života ostatních lidí. Učíce se od těchto učitelů, lidé z celého světa mění to jak prožívají sebe sama a to jak se spojují s ostatními. Učí v mnoha částech světa více než 20 let. Podporují a učí kurzy osvícení v našich kampusech. Tito učitelé spolu žijí jako rodina společně se zakladateli O&O v kampusech v Indii.   

O&O Akademie je založena dvěma generacemi světově uznávaných duchovních průvodců. Sri Ammou & Sri Bhagavanem, společně s jejich synem a snachou, Krishnaji & Preetaji - moderními filosofy, mudrci, kteří vytvářejí tuto velkolepou školu transformace lidského vědomí. 

Sri Amma & Sri Bhagavan vytvořili Oneness university (univerzitu Jednoty) jako nástroj pro transformaci pomocí Síly Zdroje. Krishnaji & Preethaji vytvořili One world Academy (Akademii jednotného světa) jako nástroje transformace pomocí síly Jednotného vědomí. O&O Akademie je sloučením těchto dvou sil a přístupů. 

Na O&O Akademii hledající procházejí hlubokou, transformující vnitřní cestou, která je vede z omezeného prožívání "já" k prožívání života z "Jednotného vědomí". Jak se jednotlivec vyvíjí na této cestě Probuzení, život začíná protékat v hojnosti, nemožné se stává realitou, vztahy jsou vytvářeny s láskou, organizace jsou vedeny duchovní vizí. Cesta hledajícího kulminuje do stavu Filosofa-učitele, který slouží jako inspirativní světlo a vedení pro tento svět.