Procesy pro návštěvníky

Místo, kde milost překračuje vaši víru

9:00 - 11:00 

Parishkara siddhi

Požehnání pro odstranění překážek a životních prblémů.


13:30 - 15:30 

Sankalpa Siddhi

Požehnání na manifestaci vašich srdečných přání.


Otevírací doba pro návštěvníky je od 9:00 do 16:00.

Siddhi znamená duchovní síla, požehnání, nebo dosažení.


Důležité informace pro návštěvníky

  • Oblečení: aby se udržela posvátná atmosféra Ékamu, žádáme vás, abyste dodržovali zásady oblékání přijatelné pro místní kulturu. Vrchní díl oblečení musí zakrývat ramena, hrudník a břicho. Spodní díl musí zakrývat minimálně kolena. 
  • Mobilní telefony jsou v tichém režimu ponechány v přízemí spolu s veškerými zavazadly/kabelkami a obuví.
  • Instrukce během meditací a procesů jsou podávány v angličtině.
  • Prosíme o včasný příchod - minimálně hodinu před započetím Siddhi / Upasany. Můžete jinak přijít o příležitost vstoupit do svatyně Ékamu. 

Procesy pro hledající

Zde se meditace a proces prostě dějí! Transcendence se odehrává, probuzení a osvícení jednoduše přichází!


Tyto procesy jsou vedeny pro vážné hledající, kteří zůstávají na více dní ubytováni v některém z kampusů. 

12:00 - 13:00

Pranopasana

Čištění energetického, či světelného těla pro probuzení do stavu Jednoty.


16:30 - 17:30

Mukti-Upásana

Pro prožívání osvícených stavů vědomí.


Upasana znamená sedět v přítomnosti Božství, bytí v prostoru, kde není oddělenost. Rovněž to znamená ponoření se do nitra. 

Každý den v týdnu jsou jiné procesy a probuzení do hlubších transcendentálních stavů a rozpuštění oddělenosti mezi tebou a ostatníma, mezi tebou a vesmírem, tebou a Tvým Božstvím. 

Důležité informace: 

  • Instrukce k Upásaně jsou dávány v prvním (středovém) patře Pole Jednoty a je to zcela povinné před vstupem do svatyně. 
  • Informace jsou vedeny v anglickém jazyce. Pro jiné jazyky se snažíme vytvořit sluchátka s nahrávkami, popřípadě mějte sebou tlumočníka. 
  • O zapůjčené sluchátka prosím dbejte se zvýšenou opatrností. Jakékoli poškození, nebo ztráta je hrazena pokutou 3000 Rs. 
  • Jestliže během Upásany začnete silně kýchat, či smrkat, prosíme opusťte svatyni, abyste nerušili proces ostatních, kteří můžou být v hlubokých stavech transcendence. 
  • Mobilní telefony musí být ve ztišeném módu ponechány spolu s veškerými věcmi a obuví v přízemí v uzamykatelných boxech šatny. 
  • Prosím dostavte se alespoň hodinu před započetím procesu Siddhi / Upasana, jinak můžete minout příležitost vstoupit do Ékamu.